I got Bug....

Nov 18, 2013 at 3:38 PM
I use Farseer 2.3.1 for WPF;

I got bug

public void InternalUpdate()
  {
    for (int index = 0; index < _wrappers.Count; ++index)
    {
      _wrappers[index].Update();
    }
    _xStubs.Sort(_comparer);
    _yStubs.Sort(_comparer);
  }
at Collisions\ SelectiveSweepCollider

IComparer: 'FarseerGames.FarseerPhysics.Collisions.SelectiveSweepCollider+StubComparer'.

Help me ;; What's ProBlem..
Nov 18, 2013 at 3:40 PM
i Got Message " IComparer.Compare() method return inconsistent value"